DTPs

Het IMMMES DTPs systeem staat voor een zeer hoge zuiveringsgraad van het proceswater en verbetering van kwaliteit van de bewerkingsprocessen. Het werkt volgens het principe van de grotere DTP systemen, het is echter iets eenvoudiger uitgevoerd en is vooral geschikt voor toepassingen waarbij minder watervolume gevraagd wordt.

De DTPs systemen zijn vooral geschikt voor toepassing bij enkele slijpmachines of zelfs groepen van machines, die gebruik maken van een gemeenschappelijke vuilwatertank, zonder de vele voordelen van het DTP principe op te geven. De machines werken, zoals de gehele DTP range, volledig automatisch en benodigen geen operator. De DTPs systemen kunnen met verschillende opties worden uitgebreid om bijvoorbeeld CNC bewerkingscentra en wasmachines aan te kunnen sluiten.